Not known Details About китайските ПЧИВ специален доклад, адресиран до Европейската комисия, вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов изложи постигнатото до момента относно “Десетилетието на ромското включване”:

Държа да отбележа, че бездомните кучета в България се радват на повсеместен безпрепятствен достъп, на който инвалидите могат само да завидят: вие можете да видите бездомни кучета пред Президентството, Министерския съвет, Парламента, в автобусите, че дори и в метрото. И не само това, бездомните кучета в България имат право да защитават частната си улична собственост, дори и без да са поставени в условия на неизбежна самоотбрана. Те имат право да правят това чрез ръмжене, хапане, разскъсване и убиване, като единствено трябва да се позоват на своята безмозъчност и благодарение мозъчността на редица лица от човешки произход, участващи в правителствени и неправителствени организации.

Именно това е поколението, което разполага с най-много свободно време, което може да използва и което в предните поколения е използвало за изучаване, наблюдаване, анализиране и осмисляне на заобикалящия го свят, и ако това, което е видяло, това до което е достигнало като извод не му харесва, се е опитвало да го промени и често е успявало.

Осъзнаването струваше много жертви. Накрая хората разбраха, че всъщност вече са свободни, че са отхвърлили и последната тежест, притискаща развитието на човешкия дух – необходимостта човек да се труди за пари. Поредица от мислители бяха бленували по идеалната държава, бяха изграждали Утопии, които изискваха за своето осъществяване наличието на роби, а ето, че сега техните Утопии станаха реалност благодарение на това, че от човека бе отхвърлена необходимостта да бъде роб на труда.

„Г-да капиталисти, Революцията чука на вратата!“ – официална реч на Ернесто (Че) Гевара пред българския народ

„Но как така” – ще попитате вие, – „нима няма нещо, което да обединява тези хора, населяващи тази територия, наречена България?” Има, разбира се, те имат общи черти, но те не ги правят общност, не ги правят народ – те са продажници, завистници и крадци. Те не се стремят да подобрят своето житие – на тях им е достатъчно да се радват на нещастието на другите около тях, а ако случайно не виждат по-нещастен от себе си, то това ги прави нещастни.

Къде останаха човещината и солидарността? Кой ги превърна в обект на подигравки и презрение? Кой успя да ви внуши, че човек за човека е вълк, че е невъзможно да работите за общото благо, за просперитета на цялата държава и всеки отделен човек от обществото, че е глупаво и наивно да работите за друг, освен за себе си? Кой – безскрупулните капиталисти и техните икономически гуру(та).

Особено опасно е това по отношение на младото поколение. Това поколение, което все още не е попаднало във водовъртежа на рутинния живот, на семейните задължения, в мелницата на борбата за хляб. През всички епохи именно от средите на това поколение са се излъчвали великите мислители и революционери, значимите учени и въобще хората, оказващи промяна върху движението, върху посоката, в която се развива светът.

That is completed through the civil unions, which even draw up fully new ideologies. At enough time I was on that World, The premise in the eco- fundamentalism was becoming worked out and it absolutely was this social program that was predicted to become voted for. This might have Expense me a minimum of 4 a long time remaining anchored in the world, until the next elections, as there was the possibility of banning spaceship flights due to air pollution and harm they bring about on the ecosystem.

Но това бе мъчен процес. Трудно бе на хората да осъзнаят, че това, около което се е изграждала човешката цивилизация хиляди години, вече е ненужно. Че това, което до вчера се е смятало за благо, днес е проклятие. Че това, което вчера е било стимул, днес е спирачка.

Те превръщат децата ви и вас самите в скотове, унищожават вашия дух, самата същност на човешката природа, приравнявайки ви с животните. Огледайте се и ще видите, че днес животните се ползват с много повече права и защита, отколкото вие и вашите деца.

БНТ официално се отказва да патентова новия метод за лечение в името на една нова лечебна култура и на хуманизма като цяло.

Те знаят ли как се гради рейтинг, колко интервюта се дават, колко социологически проучвания са необходими, колко статии се пишат, колко километра магистрали се асфалтират, колко станции на метрото се откриват? Но website тях, това не ги интересува . . .

Още повече, че според известни податки от изследванията на учените има съмнения, че българите всъщност са първите извънземни на планетата и именно те са очовечили съществуващите по време на тяхното пристигане примитивни форми на разумен живот.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *